Xuất / Nhập dữ liệu

Vì rất nhiều nhà bán hàng sử dụng phần mềm của bên thứ ba (như phần mềm kế toán Quickbooks ) để quản lý sản phẩm của họ đồng thời có thể xuất hay nhập dữ liệu. Do đó, CS-Cart cũng không ngừng phát triển theo hướng này để mở rộng tính năng xuất / nhập dữ liệu.

Các file có thể được nhập hoặc xuất từ CS-Cart với định dạng CSV. Chương trình cho phép bạn chuyển một lượng lớn dữ liệu từ ngôn ngữ đến hình ảnh sản phẩm v.v... Bạn có thể chọn các trường mà một file CSV sẽ chứa, tùy thuộc vào các thông tin cần nhập hoặc xuất.

Để  tính năng này thuận tiện và linh hoạt hơn, CS-Cart cung cấp một mảng rộng các cài đặt. Bạn có thể chọn một CSV delimiter và ngôn ngữ trong đó để truyền dữ liệu. Ví dụ: Khi xuất các đơn hàng, bạn chỉ chọn xuất những đơn hàng cần thiết thay vì xuất hết các đơn hàng trong gian hàng của bạn.

Bên cạnh đó, CS-Cart còn có khả năng xuất sản phẩm vào Google Base - một cơ sở dữ liệu trực tuyến phổ biến. Đây chính là các cơ hội quảng cáo trực tuyến gian hàng của bạn.

 

shopping cart data import

Hình 1. Các thiết lập nhập khẩu trong bảng quản trị CS-Cart

ecommerce data export

Hình 2. Các thiết lập xuất trong bảng quản trị CS-Cart

online store import/export

Hình 3. Xuất đơn hàng đến Quickbooks

Loading...