Về Marketplace

   
Tại đây bạn có thể tìm thấy
các giải pháp về hosting thích
hợp cho gian hàng CS-Cart
 
Các mẫu thiết kế chuyên
nghiệp dành cho gian
hàng CS-Cart
 
Các dịch vụ dành cho
CS-Cart
cũng như
add-ons và modules
 
 
 
 
 

Chào mừng bạn đến với Marketplace nơi chứa tất cả những tiện ích của bên thứ ba: bao gồm các hosting tương thích, các mẫu thiết kế, và các giải pháp đồng hành.

Số lượng các nhà cung cấp bên thứ ba mà chúng tôi đề xuất tại Marketplace luôn được mở rộng, cung cấp hàng loạt các giải pháp về CS-Cart. Vì vậy, bạn hãy dành thời gian lướt qua các nhà cung cấp để tìm ra giải pháp thích hợp và hoàn hảo cho gian hàng CS-cart của bạn.

Nếu bạn thấy hứng thú với các dịch vụ từ các nhà cấp bên thứ ba, vui lòng xem chính sách công ty với bên thứ ba.

Để có thể đăng các dịch vụ lên Marketplace, vui lòng xem qua các tiêu chí chính dành cho các nhà cung cấp bên thứ ba:

  • Dịch vụ/ Sản phẩm có liên quan tới CS-Cart thu hút người dùng CS-Cart. Các dịch vụ và sản phẩm đó phải mới lạ luôn được chào đón.
  • Có danh tiếng. Uy tín của sản phầm và dịch vụ được đánh giá bởi các chuyên gia CS-Cart.
  • Trang web chuyên nghiệp với điều hướng rõ ràng.
  • Đặt liên kết http://www.cs-cart.com trên website của bên thứ ba.
  • Một trang mô tả về dịch vụ và sản phẩm dành riêng cho CS-Cart.


Sử dụng form này để đăng kí tài khoản trở thành nhà cung cấp bên thứ ba.

Loading...