Theo dõi kho hàng

Hệ thống theo dõi kho hàng cung cấp hàng loạt lựa chọn cho gian hàng hoạt động hiệu quả. Hệ thống này cho phép theo dõi hàng cất trong kho một cách dễ dàng. Hệ thống tự cập nhật kho hàng khi việc mua bán diễn ra.

Hệ thống này có thiết lập cấu hình gởi thông báo đến quản trị  viên khi sản phẩm hết hàng hoặc đang ở tình trạng gần hết. Các thông báo tương ứng được gửi bằng email đồng thời liệt kê sản phẩm tồn kho ở mức thấp. Phần mềm CS-Cart cho phép bạn thiết lập theo dõi hàng trong kho theo mỗi sản phẩm thông qua những cách thức khác nhau. 

inventory tracking system

Hình 1. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

track inventory

Hình 2. Chọn kiểu theo dõi trên trang chi tiết sản phẩm

inventory tracking software

Hình 3. Tùy chọn kết hợp trang trong bảng admin CS-Cart.

Loading...