Quản lý Block

Hầu hết khách xem chỉ thích duyệt qua các gian hàng để tìm kiếm cái gì thú vị. Nhiệm vụ của bạn phải thu hút sự chú ý của họ tới một số lượng lớn các sản phẩm mà họ quan tâm đến. Tính năng Quản lý Block  chắc chắn sẽ giúp bạn. Quản lý Block cho phép bạn thêm các khối thông tin khác nhau đến các trang lưu trữ, và các tùy chọn linh hoạt cho phép tạo ra các block có khả năng đáp ứng hầu hết các nhu cầu.

Tính năng này cho phép bạn hiển thị các Block được tạo ra trên các trang khác nhau của gian hàng : từ các trang sản phẩm đến các trang thanh toán, thậm chí là nhiều trang cùng một lúc. Hơn thế nữa, vị trí của các block có thể dễ dàng được thay đổi bằng cách sử dụng tính năng kéo-và-thả. Các loại block của CS-Cart rất đa dạng!

Việc thiết lập và thiết kế block rất linh hoạt, bạn có thể điều chỉnh hiển thị các block phù hợp vói nhu cầu của bạn.

 

block manager

Hình 1. Các Block thông tin

block management

Hình 2. Các Block trong bảng quản trị CS-Cart

Loading...