Lộ trình

Một trong những mục tiêu chính của chúng tôi là phát triển không ngừng và thường xuyên bổ sung tính năng mới. Lộ trình cho phép bạn tìm ra những tính năng mới, đồng thời cải tiến và lên kế hoạch cho phiên bản sắp tới.

Đã phát hành

Đang phát triển

Kế hoạch tương lai


Xin lưu ý rằng chúng tôi luôn cố gắng cải thiện để đạt được các mục tiêu lộ trình đã đề cập. Do đó nếu bạn có ý định kinh doanh trực tuyến nghiêm túc hãy liên hệ với chúng tôi để bàn bạc cụ thể. Các thông tin ở đây chỉ mang tính chất tham khảo.
Loading...