Khuyến mãi

Một lượng lớn công cụ quảng cáo đã được phát triển để thu hút và giữ chân khách hàng. Một trong số đó là chương trình khuyến mãi. Nhờ có hệ thống khuyến mãi được tổ chức chu đáo và cẩn thận, nên bạn dễ dàng quản lý và mở rộng các chương trình con cho khách hàng. Bạn chỉ cần chọn một điều kiện cho khách của bạn, và nếu khách hàng của bạn đáp ứng được điều kiện đó thì  họ sẽ nhận được chương trình khuyến mãi tương ứng.  Trong trường hợp bạn quy định  hai hoặc nhiều điều kiện, bạn có thể kết hợp chúng khi áp dụng các chương trình khuyến mãi cho khách hàng.

Đối với khách hàng thì quy trình này lại càng dễ dàng hơn. Họ mua sắm tại gian hàng của bạn, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và nếu đơn hàng đủ điều kiện  tham gia các chương trình khuyến mãi, họ sẽ nhìn thấy thông báo khuyến mãi tương ứng. Khách hàng có thể xem  quy trình đó qua chi tiết khuyến mãi.

Ngoài ra, bạn sẽ hoàn toàn hài lòng khi nhận được các chương trình khuyến mãi đa đạng chẳng hạn như giảm giá trên đơn hàng hoặc một số sản phẩm, tặng sản phẩm hoặc các phiếu quà.

 

ecommerce promotions

Hình 1. Chi tiết khuyến mãi

sales and promotion tools

Hình 2. Chương trình khuyến mãi áp dụng cho các đơn đặt hàng

Loading...