Hosting

» CS-Cart Standard VPS

 

 

 

 • 1 GB RAM
 • 30 GB Disk Space
 • 1 vCPU
 • Hỗ trợ cài đặt OS, CS-Cart miễn phí
 • Dịch vụ quản trị (optional): 1 triệu/tháng
» CS-Cart Pro VPS

 

 

 

 • 2 GB RAM
 • 50 GB Disk Space
 • 1 vCPU
 • Hỗ trợ cài đặt OS, CS-Cart miễn phí
 • Dịch vụ quản trị (optional): 1 triệu/tháng
» CS-Cart Standard Server

 

 

 

 • 4 GB RAM
 • 500 GB Disk Space
 • E3-1230 3.20GHz CPU
 • Hỗ trợ cài đặt OS, CS-Cart miễn phí
 • Dịch vụ quản trị (optional): 2 triệu/tháng
» CS-Cart Pro Server

 

 

 

 • 8 GB RAM
 • 500 GB Disk Space
 • E3-1230 3.20GHz CPU
 • Hỗ trợ cài đặt OS, CS-Cart miễn phí
 • Dịch vụ quản trị (optional): 2 triệu/tháng
Loading...