Hosting tương thích

Chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm đến các dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ 3 và đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp một bảng tóm tắt của các dịch vụ của họ.

SiteGround

The CS-Cart hosting by SiteGround saves time and efforts – here you get free CS-cart installation, free domain, CS-Cart tutorial.


A2 Hosting

*Unbeatable CS-Cart Hosting *Free CS-Cart Install *24/7/365 Support *Free CDN; Server Rewind Backups *99.9% Uptime Guarantee.


Arvixe Web Hosting

The "cscart" coupon gives up to 30% off Arvixe's Shared plans; CS-Cart auto-install, a free domain, the Arvixe Advantage and more!


AVS Networks

AVS Networks is an Internet Services company based in Sydney. It helps small to medium size businesses succeed on the Internet.


Certified Hosting Solutions

Nerdtastic hosting since 1999! Save 20% off any CS-Cart Shared, VPS, Reseller or Dedicated Hosting Solution. Anytime Money Back Guarantee! Promo Code: CSCART20


eUKhost

eUKhost is committed to provide exceptional CS Cart Web Hosting backed by uninterrupted 24x7 Support & 99.95% Uptime Guarantee.


EWDHosting

EWDHosting.com has been a leader in E-Commerce hosting since 2000. They have set standards in this industry. Come see for yourself how they do it!


FlexiHost NZ

FlexiHost are leaders in New Zealand for eCommerce, and support CS-Cart fully on our servers. If you are a NZ Based business, then give us a shot for your web hosting.


Lunarpages Internet Solutions

Lunarpages is a leading provider of managed hosting services with over 150K customers, providing secure, reliable web hosting.


Martfox Internet Services

Martfox is one of the best CS-Cart hosts. Martfox offers 12 web hosting plans to choose from with FREE SSL certificates.


Để có thể đăng các dịch vụ lên Marketplace, vui lòng xem qua các tiêu chí chính dành cho các nhà cung cấp bên thứ ba:

  • Dịch vụ/ Sản phẩm có liên quan tới CS-Cart thu hút người dùng CS-Cart. Các dịch vụ và sản phẩm đó phải mới lạ luôn được chào đón.
  • Có danh tiếng. Uy tín của sản phầm và dịch vụ được đánh giá bởi các chuyên gia CS-Cart.
  • Trang web chuyên nghiệp với điều hướng rõ ràng.
  • Đặt liên kết http://www.cs-cart.com trên website của bên thứ ba.
  • Một trang mô tả về dịch vụ và sản phẩm dành riêng cho CS-Cart.


Sử dụng form này để đăng kí tài khoản trở thành nhà cung cấp bên thứ ba.

Loading...