Hoàn trả sản phẩm

Một điều quan trọng của việc bán hàng trực tuyến, đó là làm thế nào để các tiến trình được tiến hành một cách nhanh chóng và dễ dàng cho khách hàng. Do đó, Hoàn trả sản phẩm CS-Cart RMA (Return Merchandise Authorization) được tự động hóa và đơn giản hóa nhất có thể.

Quá trình này như sau: nếu khách hàng nhận một sản phẩm bị lỗi, họ có thể yêu cầu trả lại. Tuy nhiên, yêu cầu đó chỉ được thực hiện yêu cầu đó thỏa đáng với quy định đồng thời sản phẩm đó phải nằm trong thời hạn trả  lại. Bạn có thể thiết lập tất cả các cài đặt trong bảng quản trị CS-Cart. Với hệ thống cấu hình cao, hệ thống cho phép thực hiện hoàn trả sản phẩm trên các điều kiện trả và thiết lập thời hạn trả về cho mỗi sản phẩm.

Khi một yêu cầu hoàn trả được gửi, nó sẽ tự động hiển thị trong hệ thống, và các quản trị viên sẽ thấy được sản phẩm nào khách hàng muốn trả lại (vì lý do gì, yêu cầu hình thức trả đổi : hoàn tiền hoặc thay thế sản phẩm khác) . Ngoài ra,  khách hàng được lưu giữ thông tin về việc uỷ quyền trả lại thông qua e-mail.

Hơn nữa, CS-Cart còn phát hành một phiếu mua hàng về sau đề phòng các trường hợp đặt biệt có thể xảy ra. Ví dụ,  nếu khách hàng muốn thay thế sản phẩm khác, mà sản phẩm đó đã hết hàng, thì phiếu này được cho là Phiếu quà tặng. Số tiền của phiếu này được ấn định tự động, và giá của nó bằng giá sản phẩm.

 

RMA

Hình 1. Áp dụng đổi trả bằng hình thức thay thế sản phẩm

Return Merchandise Authorization

Hình 2. Khi không thể thay thế được sản phẩm. Phiếu chứng nhận quà tặng được áp dụng.

Return Management

Hình 3. Danh sách các RMA lý do trong bảng quản trị CS-Cart

Loading...