Hình thức thanh toán

Tính năng này được thiết kế nhằm cung cấp sự linh hoạt tối đa về phương thức thanh toán cho dù đang online hay offline.

Các phần mềm được tích hợp với các cổng thanh toán hàng đầu như Google Checkout, PayPal Express Checkout, 2Checkout, AuthorizeNet.Aimnhiều cổng thanh toán khác. Hầu hết đều cung cấp cho  bạn tiến trình thanh toán an toàn tức thời bằng tiền mặt , thẻ credit hay thẻ debit. Khách hàng cũng có thể dùng phương thức thanh toán offline như chi phiếu, phone/fax, v.v...

Ngoài ra, CS-Cart  cũng thiết lập các mô-đun thanh toán cho riêng bạn, những mô-đun này sẽ làm việc với  bên thứ ba. Vì vậy, nếu bạn là một nhà phát triển PHP, bạn có thể dễ dàng tích hợp CS-Cart với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.

Dưới đây những tùy chọn thanh toán giúp bạn đáp ứng nhu cầu của hầu hết các khách hàng-những người góp phần tăng lợi nhuận cho gian hàng của bạn.

 

checkout

Hình 1. Khách hàng có thể tiến hành để Google Checkout hoặc PayPal Checkout

payment methods

Hình 2. Khách hàng chọn cách trả tiền cho các trật tự tại các bước kiểm tra cuối cùng

credit cards

Hình 3. Danh sách các thẻ tín dụng trong bảng quản trị CS-Cart

Loading...