Hệ thống thanh toán

Ngoài những nhà cung cấp dịch vụ thanh toán dưới đây, Phần mềm CS-Cart được tích hợp với hơn 50 nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Để bắt đầu sử dụng các dịch vụ đó bạn cần phải tạo một tài khoản tại nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và nhập chi tiết thông tin mua hàng cùng phương thức thanh toán cụ thể  này trong bảng quản trị CS-Cart. Sau đó, tiến trình thanh toán sẽ được kích hoạt.

Các hệ thống thanh toán điển hình

Danh sách đầy đủ Hệ thống Thanh toán tổng hợp

2Checkout www.2checkout.com
365 Billing www.365billing.com
Amazon Payments payments.amazon.com
Assist www.assist.ru/eng/
Atos www.atosworldline.com
AuthorizeNet.Aim www.authorize.net
Camtech XML www.camtech.com.au
Cardia www.dibspayment.com
CardSave Hosted www.cardsave.net
ChronoPay www.chronopay.com
CM CIC www.cic.fr
DataTrans www.datatrans.ch
DeltaPay www.deltapay.gr
DirectOne www.directone.com.au
DIRECTebanking.com www.payment-network.com
DIBS www.dibspayment.com
DPS PX Access www.paymentexpress.com
DPS PX Post www.paymentexpress.com
e-gold www.e-gold.com
ECHO www.echo-inc.com
EcomMerchant www.totalwebsolutions.com
eMerchantPay www.emerchantpay.com
eNETS www.nets.com.sg
ePassporte www.epassporte.com
ePDQ (Barclaycard) www.barclaycardbusiness.co.uk
ESTpay www.est.com.tr
eWAY www.eway.com.au
eWAY XML www.eway.com.au
FirstData Connect www.firstdata.com
FRIbetaling www.fribetaling.dk
Gate2Shop www.g2s.com
Google Checkout checkout.google.com
HSBC www.hsbc.co.uk
iDeal Basic (ING) www.ideal.nl
iDeal Buckaroo www.buckaroo.nl
Innovative Gateway www.innovativegateway.com
iTransact www.itransact.com
LinkPoint API www.linkpoint.com
LinkPoint Connect www.linkpoint.com
Merchant Warrior www.merchantwarrior.com
Moneybookers www.moneybookers.com
Nochex www.nochex.com
Ogone Direct www.ogone.be
Ogone Web www.ogone.be
Pay & Read www.payer.se
PayBox www.paybox.com
PayFlow Pro www.paypal.com
PayJunction www.payjunction.com
Payment21 www.payment21.com
PayPal www.paypal.com
PayPal Pro www.paypal.com
PayPal Express www.paypal.com
PayPoint (MCPE) www.paypoint.net
PayPoint (SecPay) www.paypoint.net
PayPoint (SecPay XML) www.paypoint.net
Paysite Cash www.paysite-cash.com
PayTrace www.paytrace.com
PRI (Transaction Central) Form www.primerchants.com
PRI (Transaction Central) HTTPS Post www.primerchants.com
ProxyPay3 www.eurobank.gr
Robokassa www.robokassa.com
RocketGate www.rocketgate.com
QuickBooks Merchant Service www.quickbooksmerchantservice.com
SagePay Direct www.sagepay.com
SagePay Form www.sagepay.com
SCB www.scb.co.th
ServiRed www.servired.es
SP Plus www.spplus.net
Thaiepay www.thaiepay.com
Total Web Solutions Pay Page www.totalwebsolutions.com
Verus www.sagepayments.com
Virtual Merchant www.myvirtualmerchant.com
WebMoney www.webmoney.ru/eng/
WestPac www.westpac.com.au
WinBank www.winbank.gr
WorldPay www.worldpay.com
YourPay www.yourpay.com
NganLuong www.nganluong.vn
BaoKim www.baokim.vn
OnePay www.onepay.vn

Nếu quý vị đã không tìm thấy hệ thống thanh toán cần thiết trong danh sách này, chúng tôi có thể phát triển một mô-đun tùy chỉnh thanh toán cho bạn. Để biết thêm thông tin xin vui lòng thực hiện một form yêu cầu

Loading...