Hệ thống bán hàng liên kết

Hệ thống bán hàng liên kết (hay còn gọi là hệ thống Affiliate) là một công cụ marketing hoàn hảo để mở rộng việc tiếp cận khách hàng ở các nhánh trực tuyến khác. Với hệ thống Affiliate tùy chỉnh cao cấp cho phép quảng bá và thúc đẩy gian hàng bạn một cách hiệu quả thông qua Internet.

Tính năng add-on Affiliate của CS-Cart  giúp bạn tổ chức và điều hành thành công một chương trình Affiliate. Đồng thời cũng kiểm soát toàn bộ quy trình từ việc tạo ra các banner đến phê duyệt hoa hồng. Các quy trình kiểm soát này là hoàn toàn tự động.

Hệ thống liên kết tự động nhận dạng các trang web mà các khách hàng có hoa hồng trong liên kết này. Nó theo dõi tất cả các hoa hồng và tạo ra những thông số chung.

Các thiết lập đa dạng khiến tính năng này thêm linh động. Bạn cũng có thể ấn định mức hoa hồng cá nhân cho mỗi Affiliate thông qua tỷ lệ hoa hồng và tất cả các điều kiện của chương trình.

Bạn cũng có thể tổ chức một hệ thống liên kết đa cấp cho phép các Affiliate khác  kiếm tiền bằng cách giới thiệu người khác vào chương trình bán hàng liên kết này.

 

Affiliate plan

Hình 1. Kế hoạch liên kết trong bảng admin CS-Cart

Affiliate program

Hình 2. Banner sản phẩm cho các tài khoản liên kết

Loading...