Giải pháp đồng hành

Chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm đến các dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ 3 và đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp một bảng tóm tắt của các dịch vụ của họ.

12leaves

Wide range of custom CS-Cart addons, premium templates, e-commerce design and development services from 12leaves.com


AddShoppers

AddShoppers measures the ROI of social media at the SKU level and increases social sharing with rewards and incentives.


Atandra T-HUB

T-HUB is QuickBooks integrated order management system. Ship packages and update QuickBooks with a few mouse clicks. Setup in 15 min.


BlueOkapi

Blueokapi is a production company specialising in product video for e-commerce merchants, motion design, graphics and animation.


Canned Banners

Design Flash banner ads in minutes for your online advertising and retargeting campaigns. Use promo code CSCART to get 20% off.


Cart2Cart

Online shopping cart migration service. It helps to move data from other shopping cart to CS-Cart simply and automatically.


Certs 4 Less

Certs 4 Less is the premier provider of SSL Certificates.  We are a Platinum Partner for RapidSSL, GeoTrust, Thawte and VeriSign.


ChilliApple Ltd.

ChilliApple Ltd specializes in CS-Cart integration and migration to CS-Cart from other shopping carts. They also offer custom addons, premium templates and custom development services.


ClickDesk

Provide multi channel online engagement (chat, phone, ticketing & social) on your store. Reduce shopping cart abandonment.


Coding Staff

Coding Staff specializes in creating large-scale projects based on CS-Cart, premium CS-Cart templates, custom modules and addons.


Để có thể đăng các dịch vụ lên Marketplace, vui lòng xem qua các tiêu chí chính dành cho các nhà cung cấp bên thứ ba:

  • Dịch vụ/ Sản phẩm có liên quan tới CS-Cart thu hút người dùng CS-Cart. Các dịch vụ và sản phẩm đó phải mới lạ luôn được chào đón.
  • Có danh tiếng. Uy tín của sản phầm và dịch vụ được đánh giá bởi các chuyên gia CS-Cart.
  • Trang web chuyên nghiệp với điều hướng rõ ràng.
  • Đặt liên kết http://www.cs-cart.com trên website của bên thứ ba.
  • Một trang mô tả về dịch vụ và sản phẩm dành riêng cho CS-Cart.


Sử dụng form này để đăng kí tài khoản trở thành nhà cung cấp bên thứ ba.

Loading...