Download CS-Cart

CS-Cart hiện có 2 phiên bản: CS-CartCS-Cart Multi-Vendor.

Cả 2 phiên bản đều có thể dùng thử trong 30 ngày.

Theo như giấy phép thỏa thuận quyền sử dụng CS-Cart được cấp cho mỗi cá nhân chỉ một lần.

Khi hết hạn dùng thử bản CS-Cart Multi-Vendor, bạn phải mua giấy phép thương mại đầy đủ (xem bên dưới) hay ngưng sử dụng và xóa phần mềm khỏi tất cả các thiết bị của bạn.

Với phiên bản CS-Cart Ultimate, sau khi hết hạn dùng thử, chế độ miễn phí sẽ được kích hoạt tự động. Với chế độ này, bạn có thể truy cập vào limited set của công cụ eCommerce, thích hợp cho các công ty nhỏ và mới thành lập.

Chế độ Full mode có thể được kích hoạt ở phiên bản CS-Cart Ultimate vào bất kỳ lúc nào bằng cách mua giấy phép thương mại đầy đủ (xem bên dưới).

Chế độ hoạt động ( Trial, Free hay Full) được lựa chọn khi bạn truy cập vào phần admin panel lần đầu tiên sau khi cài đặt CS-Cart hoặc có thể lựa chọn sau tại Settings → Store mode page.

Kích hoạt chế độ Full mode

Mua giấy phép CS-Cart Ultimate hoặc CS-Cart Multi-Vendor để nhận key license mới. Nhập key vào phần Settings -> Store mode page trong CS-Cart admin panel. Mua giấy phép CS-Cart Ultimate hoặc CS-Cart Multi-Vendor để nhận key license mới. Nhập key vào phần Settings -> Store mode page trong CS-Cart admin panel. Không yêu cầu file update.

Loading...