Đăng ký Quà tặng

Đây là một công cụ hữu ích để thúc đẩy việc mua quà tặng online. Nó cung cấp cho khách hàng của bạn một tính năng sẽ giúp những khách hàng đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn quà lẫn những khách hàng chỉ  thích nhận quà mà họ mong muốn.

Dịch vụ này cung cấp cho khách hàng mọi công cụ để thiết lập đăng ký và chia sẻ  đăng ký đó với  các vị khách. khác. Khách hàng đăng ký các sự kiện của họ, tạo ra các danh mục các "khách mời" đồng thời xác định thời gian của sự kiện. Tiếp theo, họ tạo ra danh mục các sản phẩm muốn nhận và gửi thông báo cho khách mời. Những thông báo này có chứa hai link: một là cho phép khách mời có thể xem được tất cả các sản phẩm muốn nhận, hai là từ chối theo dõi các sản phẩm đó.

Chủ sơ hữu  tính năng đăng kí quà tặng không những xác định được các sản phẩm mà họ muốn nhận, mà còn cả số lượng từng sản phẩm. Khi một số mặt hàng từ danh mục được mua, hệ thống  sẽ tự động ngăn các vị khách khác muốn mua lại sản phẩm đó. Vì vậy, khi nhìn qua danh mục các sản phẩm, khách mời nên xem trước những sản phẩm đã được mua.

Các tùy chọn mở rộng giúp đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Chủ sở hữu tính năng này có khả năng tạo ra các sự kiện công cộng (dành cho tất cả các khách truy cập vào gian hàng) hoặc  các sự kiện riêng tư ( chỉ dành cho những khách truy cập nhất định). Ngoài ra chủ sở hữu có thể cho phép khách mời đăng các tin nhắn (lời chúc, lời chào, v.v...)

Một điểm đáng nói về tính năng này nó tăng sự nhận biết về gian hàng của bạn, vì tiến trình của tính năng này có sức ảnh hưởng đến nhiều khách hàng.

 

gift registry

Hình 1. Tạo một sự kiện mới

list of events

Hình 2. Danh mục các sự kiện

Loading...