CS-Cart Ultimate

Multi-Store Ultimate Edition

CS-Cart Ultimate là phiên bản nâng cao của phần mềm CS-Cart. Nó cho phép bạn thiết lập và quản lí nhiều gian gian hàng trực tuyến đa dạng thông qua một bảng quản trị chung duy nhất.

Phí dưới đây chỉ dành cho 1 gian hàng. Mỗi gian hàng thêm chi phí là $245.

Giá: $395

Bản miễn phí

Mua ngay
 
Cần thông tin thêm?
 

Với thiết kế đặc biệt, phiên bản này làm cho việc quản lí gian hàng của bạn trở nên dễ dàng và cực kì linh hoạt. Phiên bản Ultimate Edition cũng giúp bạn quản lí tất cả các gian hàng từ bảng quản trị nơi bạn có toàn quyền kiểm soát mỗi gian hàng. Thêm vào đó là những tính năng chia sẻ sản phẩm hoặc khách hàng giửa những gian hàng với nhau.

Tính năng

Multiple Storefronts, Single Admin Panel

Giao diện gian hàng đa dạng, Bảng quản trị chung duy nhất

Tất cả các gian hàng với gới Ultimate được kết nói với cùng một giao diện quản trị (back-end). Khách hàng của bạn có thể mua sắm từ các gian hàng khác nhau nhưng tất cả các thông tin sẽ được thu thập và gởi cho bạn thông qua bảng quản trị chung duy nhất.

Unlimited Scalability

Khả năng mở rộng không giới hạn

Không hạn chế việc mở rộng, phiên bản Ultimate có thể quản lí bất kì số lượng gian hàng bạn cần. Mua license và thêm gian hàng vào bảng quản trị.chỉ bằng một vài cú click.

 
Shared Products

Chia sẻ sản phẩm

Tất cả các gian hàng Ultimate chia sẻ cơ sở dữ liệu chung. Bất cứ sản phẩm nào cũng được chia sẻ giữa nhiều gian hàng, tức là các sản phẩm luôn có sẵn trong tất cả các gian hàng mà bạn muốn chia sẻ. Số lượng sản phẩm sẽ được theo dõi bởi các phần mềm tự động.

Shared Customers

Chia sẻ khách hàng

Thật dễ dàng khi chia sẻ dữ liệu và thông tin khác hàng giữa các gian hàng. Chỉ cần khách hàng đăng ký một lần thì có thể mua hàng trên nhiều gian hàng khác nhau.

 
Each Ultimate Storefront Is a Complete Online-Store

Mỗi gian hàng Ultimate là một gian hàng online hoàn chỉnh

Mỗi gian hàng Ultimate là một gian hàng trực tuyến hoàn chỉnh với chính tên domain của nó, đồng thời được thiết kế và thiết lập đầy đủ các thông số cấu hình riêng. Trên thực tế nó là gian hàng phiên bản CS-Cart Professional hoàn chỉnh chỉ mở rộng thêm các tính năng của Ultimate.

Precise Customer Targeting

Nhắm mục tiêu khách hàng rõ ràng

Phiên bản CS-Cart Ultimate cho phép bạn tạo ra các gian hàng khu vực cụ thể. Phần mềm này có thể xác định tự động quốc gia của khách hàng nhờ sử dụng GeopIP và hướng họ đến những gian hàng thích hợp.

 
Flexible Admin Management

Quản lí bảng quản trị linh hoạt

Ngoài quản trị viên có toàn quyền kiểm soát tất cả các gian hàng thì hệ thống của Ultimate thì có thể tạo ra nhóm người quản trị không giới hạn về số lượng, có thể truy cập và quản trị một số gian hàng cụ thể thông qua bảng quản trị linh hoạt này.

Individual Settings for Storefronts

Các cài đặt cá nhân cho các gian hàng

Các gian hàng khác nhau với cùng một thiết lâp Ultimate có thể có những hệ thống thanh toán và những cách thức shipping khác nhau cũng như thuế hay những cài đặt khác.

 
Loading...