CS-Cart Ultimate Edition

Bản quyền CS-Cart Ultimate chi phí  $385 $345 (On special)

Mỗi license CS-Cart Ultimate thêm đều được giảm $50 với mức giá chỉ $345. Giảm giá được áp dụng cho tất cả mọi người khi mua license Ultimate lần thứ hai, ba, v.v… bất kể mua license Ultimate đầu tiên khi nào..

License CS-Cart Ultimate bao gồm một storefront.

Mỗi Storefront license thêm có giá $245. và chỉ được mua để dùng cho license CS-Cart Ultimate hiện tại chứ không cho phép cài đặt CS-Cart Ultimate riêng biệt.

Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng, PayPal, và chuyển khoản. Tất cả các giao dịch thẻ tín dụng được xử lý qua hệ thống thanh toán an toàn Plimus. Xin vui lòng đọc các thỏa thuận bản quyền và bấm vào nút 'Mua bây giờ " ở cuối trang để bắt đầu quá trình đặt hàng nếu bạn chấp nhận nó.

THỎA THUẬN BẢN QUYỀN
về việc sử dụng phần mềm CS-Cart phiên bản Ultimate

Thỏa thuận bản quyền này (gọi tắt là "Hiệp định") là hợp đồng giữa Simbirsk Technologies Ltd, Ulyanovsk, Liên bang Nga - chủ nhân độc quyền của phần mềm CS-Cart  ( Chủ sở hữu quyền tác giả ), và bạn (Người sử dụng).

Hiệp định này có chứa các định nghĩa và các điều kiện theo đó người dùng có thể sử dụng phiên bản Ultimate của  phần mềm CS-Cart.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐỊNH NGHĨA

Tất cả các điều khoản sau đây  chỉ có ý nghĩa và áp dụng theo Hiệp định, Bạn không được tạo dựng bất cứ  đề xuất nào khác khi  sử dụng  các điều khoản được quy định trong Hiệp định này.

Phần mềm  CS-Cart là phần mềm đăng ký tại Liên bang về dịch vụ sở hữu trí tuệ, Bằng sáng chế và Thương hiệu quy định của Liên bang Nga (Giấy chứng nhận đăng ký chính thức của một chương trình máy tính # 2007610394) và tại Văn phòng Bản quyền Mỹ Thư viện Quốc hội ( Giấy chứng nhận # TX 6-852-685).

Phiên bản Professional CS-Cart : một trong những phiên bản của phần mềm bán hàng trực tuyến CS-Cart

Chương trình:  Phần mềm CS-Cart và tất cả các tài liệu in ấn liên quan, giúp đỡ và tài liệu trực tuyến cũng như tất cả các bản sao và tất cả các tác phẩm phái sinh liên quan đến phần mềm này, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả các cập nhật và sửa đổi được tạo ra bởi các chủ sở hữu quyền tác giả.

Chương trình dựa trên phát sinh : bất kỳ chương trình, công việc hoặc những thông tin được tạo bởi người dùng hoặc một bên thứ ba sử dụng Chương trình hay bất kỳ các bộ phận của nó.

Tên miền : một tên duy nhất chữ số dùng để xác định một nguồn tài nguyên trên Internet.

Trang web: một tập hợp các trang web liên quan hoặc tài sản kỹ thuật số khác có sẵn trên Internet thông qua một tên miền thông thường.

Giấy phép bản quyền (bản quyền): chủ sở hữu cấp phép cho người dùng một bản sao của chương trình.

Tên miền bản quyền : tên miền của trang web mà người dùng được phép sử dụng trong chương trình.

Website chính thức của Chủ sở hữu Bản quyền : trang web của Chủ sở hữu Bản quyền có sẵn trên Internet tại http://www.cs-cart.com.

Thông tin bí mật: các nội dung của Chương trình (mã nguồn) cũng như các thông tin về các chương trình mà chủ sở hữu bản quyền có thể cho là bí mật.

1.QUY ĐỊNH CHUNG

Người dùng phải sử dụng phiên bản dùng thử của Chương trình chỉ trong phạm vi của Hiệp định này. Khi sử dụng  Chương trình, người dùng phải đồng ý với điều kiện được quy định trong Hiệp định này. Nếu những người dùng không muốn bị ràng buộc bởi Hiệp định này, thì vui lòng không  tải về và sử dụng chương trình.

Kết thúc hiệp định, người dùng cung cấp thông tin trung thực, chính xác và hoàn thành form cá nhân  có sẵn tại Website chính thức của các chủ sở hữu quyền tác giả tại http://helpdesk.cs-cart.com/index.php?target=checkout&mode=products.Để đảm bảo rằng thông tin người dùng gửi thông qua hình thức là đáng tin cậy.

Chủ bản quyền thông báo cho người sử dụng rằng chương trình này không được bán cho người dùng, nhưng theo quy định của Hiệp định này thì người dùng có quyền được sử dụng chương trình dưới một số bản quyền đợn giản không độc quyền cho việc bồi thường. Số tiền bồi thường cho chủ sở hữu và trình tự thanh toán được xác nhận trên website chính thức của chủ sở hữu tại http://www.cs-cart.com/order-now.html.

Chủ sở hữu có thể ủy quyền nhận bồi thường  cho các đại lý ủy quyền của mình. Trong trường hợp này, người dùng phải cam kết trả tiền bồi thường cho các đại lý ủy quyền. Danh mục các đại lý ủy quyền được cung cấp trên website chính thức của chủ sở hữu tại http://www.cs-cart.com/authorized-resellers.html.

Việc sử dụng chương trình này tùy thuộc Hiệp định này. Bất cứ sử dụng nào của chương trình hay bất cứ phần nào trong chương trình mà mâu thuẩn và trái với hiệp định này đều bị cấm.

 

2. CẤP BẢN QUYỀN

Chủ bản quyền cấp cho người dùng quyền lợi để sử dụng chương trình theo một bản quyền đơn giản không độc quyền, và người dùng trả bồi  thường cho các chủ bản quyền theo hiệp định này.

Người sử dụng có quyền sử dụng chương trình trên phạm vi được xác định ở phần thứ 7 của hiệp định này theo cách dưới đây:

Một lần cài đặt( bằng văn bản với bộ nhớ máy tính) của một bản sao Chương trình có sẵn thông qua Internet  bằng một Tên miền bản quyền. Trước khi mua một bản quyền, những người dùng phải thông báo cho chủ sở hữu của Tên miền giấy phép của trang web mà ở đó chương trình sẽ được sử dụng.

 

3. ĐỘC QUYỀN VÀ GIỚI HẠN

Độc quyền:

Chương trình này cùng với tất cả các thay đổi của nó, các cập nhật và những phát sinh trên chương trình được phát triển bởi chủ sở hữu, người dùng hay bên thứ ba cũng như các bằng sáng chế, nhãn hiệu và sở hữu trí tuệ khác liên quan đến bất kì phần nào khác của chương trình,hay với với kỳ các nâng cấp sửa đổi hay các phát sinh dựa trên chương trình vẫn là tài sản độc quyền của chủ sở hữu quyền tác giả. Thỏa thuận này được tạo ra mà không có hợp đồng về việc xử lý độc quyện, như vậy sẽ không có nghĩa là giới hạn quyền của chủ sở hữu quyền tác giả.

Chủ sở hữu bản quyền có quyền:

  • sử dụng các thông tin nhận được từ người dùng để cải tiến chương trình , bao gồm các thông tin mà người dùng cung cấp để cải tiến hay nâng cấp chương trình.
  • Thông báo cho người dùng về những bản sao của chương trình không hợp lệ hay sử dụng mà không có bản quyền.

Hạn chế:

Người sử dụng không có quyền:

  • Tạo ra  bản sao của phiên bản dùng thử của chương trình và để cho một bản sao của bên thứ ba phiên bản dùng thử .
  • Triển khai thêm các bản sao của phiên bản dùng thử của chương trình trên trang web mà trên đó Tên miền phiên bản dùng thử của chương trình được sử dụng
  • Cài đặt và sử dụng Phiên bản dùng thử của chương trình trên Tên miền  khác nhau từ tên miền Bản quyền
  • Trích xuất, trích dẫn hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Phiên bản dùng thử của Chương trình để tạo ra bất kỳ phát sinh dựa trên chương trình cũng như cung cấp các  khả năng như vậy cho một bên thứ ba.
  • Bán, chuyển nhượng, bắt buộc , cấp quyền, thuê ,cấp quyền bổ sung cho thuê, cho sử dụng tạm thời hoặc truyền đạt (bằng cách bán, trao đổi, đưa ra như một món quà, của pháp luật, hoặc trong bất kỳ cách nào khác) phiên bản dùng thử của chương trình, bất kỳ bản sao của nó (hoặc bất kỳ các bộ phận của nó), giấy phép và các quyền khác cho họ, một phần hoặc đầy đủ, để một bên thứ ba mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Chủ đầu tư Bản quyền
  • Loại bỏ, che giấu, sửa đổi hoặc thực hiện bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hàng hoá hoặc thông báo sở hữu khác được chứa trong bất kỳ phần nào của Phiên bản dùng thử của chương trình mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Chủ đầu tư Bản quyền;
  • Ngăn chặn các chủ sở hữu thu thập thông tin về việc sử dụng chương trình

 

4. BẢO MẬT

Chương trình chứa bí mật thương mại có giá trị và thông tin độc quyền thuộc về chủ sở hữu quyền tác giả. Người sử dụng cam kết không được tiết lộ bí mật thông tin, tránh và ngăn ngừa tiết lộ trái phép thông tin bí mật, và có biện pháp thích hợp để bảo vệ bí mật thông tin. Nếu thông tin, đó là bí mật theo Hiệp định này, trở thành có sẵn cho một bên thứ ba mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu bản quyền, người dùng đồng ý đảm bảo chủ quyền đối với mọi thiệt hại phải chịu.

 

5. BẢO ĐẢM VÀ GIỚI HẠN

Các Phiên bản dùng thử của chương trình được cung cấp "AS IS" với tất cả các sự cố có thể, vì trên thực tế thì trong một vài trường hợp  người dùng  thường tải gói phân phối với các phiên bản dùng thử của chương trình.

Trong mọi trường hợp chủ sở hữu bản quyền đảm bảo hiệu suất lỗi và không bị gián đoạn của Phiên bản dùng thử của Chương trình và nó sẽ đáp ứng các yêu cầu của người dùng, đồng thời các chủ sở hữu bản quyền cũng có quyền từ chối bất cứ bảo đảm khác  không được phép luật cho phép.

 

6. TRÁCH NHIỆM

Người sử dụng phải cân nhắc những rủi ro liên quan đến việc thực hiện và cách sử dụng của Chương trình, bao gồm cả nguy cơ không nhận được lợi nhuận dự kiến, nguy cơ của một phần mềm không sử dụng được sau khi Chương trình được cài đặt, v.v...

Trong mọi trường hợp, chủ sở hữu bản quyền phải chịu trách nhiệm cho người dùng với bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm bất kỳ tổn thất lợi nhuận và bí mật hoặc thông tin khác, các thiệt hại gây ra bởi sự gián đoạn của doanh nghiệp, mất doanh thu, doanh thu, tai tiếng doanh nghiệp hoặc dữ liệu, cơ hội kinh doanh bị bỏ quên, thiệt hại bất cứ gián tiếp, ngẫu nhiên tuy nhiên những thiệt đó không được giới hạn thời gian) có liên quan đến việc sử dụng hoặc không có khả sử dụng Chương trình.

Trong trường hợp pháp luật quốc gia của người dùng thừa nhận không có giới hạn trách nhiệm, hay trách nhiệm của Chủ đầu tư Bản quyền được công nhận bởi tòa án có thẩm quyền, Chủ đầu tư Bản quyền sẽ chịu trách nhiệm chỉ dành cho các thiệt hại thực tế phát sinh từ việc sử dụng Phiên bản của chương trình nếu thiệt hại gây ra bởi một sai lầm cá nhân của Chủ đầu tư Bản quyền hay các thiệt hai gây ra bởi những lý do mà các chủ sở hữu bản quyền phải biết. Số tiền tối đa mà các chủ bản quyền phải chịu để bồi thường là số tiền mà người dùng mua bản quyền.

Các hạn chế của trách nhiệm của Chủ đầu tư Bản quyền được quy định tại phần này của Hiệp định áp dụng cho Chương trình và tất cả các đối tượng liên quan.

 

7. CHẤM DỨT QUYỀN VÀ CAM KẾT

Hiệp định có hiệu lực cho đến khi nó chấm dứt. Thỏa thuận bản quyền này được chấm dứt ngay lập tức sau khi người vi phạm bất kỳ phần nào của Hiệp định này mà không cần bất kỳ thông báo bổ sung từ chủ sở hữu quyền tác giả. Và người dùng phải ngay lập tức loại bỏ Chương trình cùng với tất cả các bản sao, sửa đổi và nâng cấp, hoặc bất kỳ phát sinh dựa trên chương trình.

Hiệp định này sẽ được phổ biến trên  toàn bộ thế giới. Người sử dụng có quyền chấm dứt Bản quyền bất kỳ lúc nào bằng cách ngừng các Hiệp định và gỡ bỏ Chương trình cùng với tất cả các bản sao, sửa đổi và nâng cấp, hoặc dựa trên chương trình phát sinh, cùng với việc gởi một thông báo phù hợp đến chủ sở hữu bản quyền dưới 3 ngày trước ngày chấm dứt. Hiệp định này sẽ được coi là chấm dứt kể từ ngày chủ sở hữu nhận được thông báo từ người dùng.

Trong mọi trường hợp, việc chấm dứt bản quyền và Hiệp định gây tổn thất  cho quyền lợi người dùng về việc bồi thường thiệt hại cho các chủ sở hữu cũng như các bồi thường khác. Nội dung và các điều kiện của chính sách hoàn trả bồi thường có sẵn trên trang web chính thức của các chủ sở hữu quyền tác giả tại http://www.cs-cart.com/money-back.html.

 

8. KHOẢN CUỐI CÙNG

Hiệp định này tuân thủ theo pháp luật Liên bang Nga và các Điều ước quốc tế về quyền tác giả và sở hữu trí tuệ. Hiệp định này và tất cả các mối quan hệ đến từ phạm vi của Hiệp định là các nội dung mang tính pháp luật  từ  Liên bang Nga.

Nếu bất kỳ điều kiện của Hiệp định này vì lý do nào đó mà sẽ  không được thực thi, hoặc bị tuyên bố vô hiệu bởi tòa án có thẩm quyền,thì  sau đó nó được coi là một  thiếu sót từ các văn bản của Hiệp định này. Tuy nhiên,việc đó sẽ không có nghĩa là ảnh hưởng đến tính hợp pháp, hợp lệ các điều kiện khác.

Các phần tiêu đề  trong văn bản của Hiệp định này rất tiện, không có hiệu lực pháp lý độc lập.

Người sử dụng nên đọc và cân nhắc các điều khoản trong Hiệp định này một cách cẩn thận để hiểu rõ nó hoàn toàn, và đồng ý chấp nhận các điều khoản và điều kiện của nó.

Chủ Bản quyền đơn phương có thể thay đổi Hiệp định này. Những thay đổi trong các điều kiện của Hiệp định sẽ có hiệu lực kể từ ngày xuất bản trên trang web chính thức của Chủ đầu tư Bản quyền, trừ trường hợp được quy định trong ấn phẩm, và trở thành bắt buộc để chấp nhận và sự hài lòng của người dùng để sử dụng hơn nữa của Hội đồng xét xử Phiên bản của Chương trình. Người dùng được thông báo về những thay đổi thông qua một thông báo trên trang web chính thức của Chủ đầu tư Bản quyền thuộc về nơi mà các văn bản của các thay đổi được công bố. Và một thông báo tương ứng được gửi đến địa chỉ email của người dùng.

Người sử dụng thừa nhận rằng chủ quyền có thể bị thiệt hại nếu các điều kiện của Hiệp định này không được tôn trọng, và do đó người dùng đồng ý rằng các chủ sở hữu quyền có quyền sử dụng bất kỳ hình thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị vi phạm, trong đó có kháng cáo trực tiếp tới tòa án thích hợp mà không có một điều cần thiết để thực hiện các thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường.

Mọi tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến thỏa thuận này, bao gồm bất kỳ câu hỏi liên quan đến giải thích, hoặc chấm dứt hiệu lực của nó, sẽ được gọi và cuối cùng giải quyết bằng các khu vực Tòa án Ulyanovsk (Ulyanovsk, Liên Bang Nga), hoặc tòa án thích hợp của pháp luật phổ biến trên lãnh thổ của Liên bang Nga (tòa án có thẩm quyền).

Chương trình được bảo vệ bởi pháp luật của Liên bang Nga và pháp luật quốc tế về quyền tác giả và sở hữu trí tuệ.

© 2004-2010 Simbirsk Technologies Ltd.

Việc sử dụng chương trình này tùy thuộc Hiệp định này. Bất cứ sử dụng nào của chương trình hay bất cứ phần nào trong chương trình mà mâu thuẩn và trái với hiệp định này đều bị cấm.2. CẤP BẢN QUYỀN

  


Bạn sẽ được sau đó chuyển đến tích hợp hệ thống hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để tiến hành đơn đặt hàng.

Loading...