Cài đặt

Chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ cài đặt chuyên nghiệp. Hơn thế, các chuyên gia của chúng tôi sẽ thực hiện việc cài đặt một cách nhanh chóng và hiệu quả đồng thời cũng  thiết lập cấu hình ban đầu cho gian hàng của bạn.

Order cài đặt chuyên nghiệp set up hệ thống bảo mật set up hệ thống hoạt động ổn định

1.950.000 VND    950.000 VND   

Dịch vụ này bao gồm?

Dịch vụ cài đặt CS-Cart bao gồm

 • Cài đặt CS-Cart
 • Thiết lập cấu hình PHP và MySQL *
 • Thiết lập cấu hình web server*
*) Trong một số trường hợp,  bạn phải  truy cập đến server  để  thiết lập cấu hình cho tất cả các cài đặt cần thiết.

Quá trình cài đặt

Sau khi bạn mua dịch vụ cài đặt , chuyên gia của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn và yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cần thiết cho việc cài đặt:

 • HTTP & HTTPS URLs to your store
 • FTP URL to load files
 • FTP username & password
 • MySQL hostname
 • MySQL username & password
 • MySQL database name
 • CS-Cart skin name
 •  Shell (SSH) access

 

Các thông tin về truy cập server và cơ sở dữ liệu có thể được lấy từ các nhà cung cấp hosting của bạn. Đối với giao diện (skin), bạn có thể chọn một giao diện phù hợp cho gian hàng của bạn từ gói standard, trên trang cài đặt giao diện mặc định, hoặc ở giới thiệu CS-Cart.

Thông thường,bạn chỉ cần cung cấp cho chúng tôi tên , giao diện mà bạn  thích, và những thông tin truy cập vào bảng điều khiển trang web của bạn là đủ.

Trong thời hạn một ngày  sau khi nhận được thông tin cần thiết, các kỹ sư của chúng tôi sẽ cài đặt CS-Cart trên server của bạn và cung cấp cho bạn tất cả các thông tin để truy cập vào gian hàng.

Đặt mua các dịch vụ cài đặt

Bạn có thể đặt mua các dịch vụ cài đặt trong  mua license CS-Cart trên trang web của chúng tôi. Dịch vụ này cũng có thể được đặt mua sau đó thông qua hệ thống hỗ trợ khách hàng.

Dịch và chuyển đổi hệ thống qua tiếng việt: 100$

Loading...