AJAX

Cải tiến kinh nghiệm của người dùng chính là  một đóng góp quan trọng của AJAX đến thành công chung của gian hàng. Việc sử dụng các công nghệ của AJAX góp phần làm giảm thời lượng tải một trang web hay sử dụng băng thông. Do đó, nó mang lại cho bạn hai lợi thế hiển nhiên như sau: một là khách hàng không phải đợi lâu khi refresh một trang nào đó, hai là lưu lượng truy cập được giảm đáng kể.

AJAX đã sửa đổi trang hiển thị thông qua trình duyệt để khách hàng có thể truy tìm dữ liệu một cách nhanh chóng. Công nghệ này cập nhật trang hiển thị mà không cần tải lại toàn bộ trang hiển thị đó với tất cả các hình ảnh và các menu của nó. AJAX được sử dụng rộng rãi trong khu vực khách hàng CS-Cart và bảng quản trị, nó làm cho gian hàng của bạn thêm năng động và dễ sử dụng.

 

AJAX

Hình 1. Sử dụng công nghệ AJAX.

Loading...